Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

We will be reformatting the Support section of the forums soon. Read the details and ask questions HERE.
We've entered the final stage of testing for BG:EE's 1.3 patch. Read all about it HERE!
New to the forums? Well met! Please read the following rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay. Until swords part, friend!

Ciekawe/śmieszne/kultowe rzeczy o tematyce BG itd.

orimorim Posts: 13Member
edited August 2012 in Polski
Temat przysłuzyć się ma (w oczekiwaniu na BGEE) podzielniu się znaleziskami w internecie: śmiesznymi, strasznymi, kultowymi albo ciekawymi filmikami/screenami itp. o tematyce BG :P

Wiem że się nie chce. Temat raczej nie rozkwitnie, aaale.

Na poczatek pamiętajmy:


I taka czyjaś "speed" popisówa (na mnie robi wrażenie) samotnym bardem ;P :


Kolejny. Jak nazwa wskazuje "Baldur's Gate in 15 Minutes", czyli rozegrane 108 godzin i 54 minuty, streszczone w niecalych 15 minutach :P [uwaga - same spoilery]:
Post edited by orim on
SelendisSasquatch
Sign In or Register to comment.